Local Properties

Hus A. Arlanda Stad

Berkos Fastigheter

Ramudden. Arlandastad

Akademiska Hus

SVA, Statens Veterinärmedicinska laboratorium. Ultuna, Uppsala

Local Properties

Däckia. Arlandastad

Akademiska Hus

Ekonomikum, Uppsala Universitet

Svenska Kyrkan

Uppsala Domkyrka

Statens Fastighetsverk

Uppsala Slott

Local Properties

JYSK, Arlandastad

Uppsala Universitet

Carolina Rediviva, Uppsala Universitetsbibliotek

BMC Uppsala

Biomedicinskt centrum, Akademiska Hus