Kompetens

Vi är ett väletablerat elföretag som utför alla vanligt förekommande elektriska arbeten och tjänster vid nyproduktion, ombyggnader samt service. Uppsala Elcentral AB hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, statens fastighetsverk och företag i Uppsala med omnejd.

 

Vi vill skapa långvariga affärsrelationer med våra kunder genom att erbjuda hög kvalitet på arbetet vi utför. Företaget erbjuder installationer samt fullservice av kvalificerade och erfarna elektriker. Vi bygger vårt företagande på engagemang, lyhördhet och idérikedom där vi sätter vår beställares ekonomi samt intressen i första hand.

Auktoriserad Elinstallatör

Uppsala Elcentral AB innehar auktorisation som elinstallatör och följer rådande kollektivavtal samt är medlem i branschorganisationen EIO. Vi genomgår löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet.

 

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar.

 

Uppsala Elcentral AB ger givetvis garantier på utförda arbeten samt innehar erforderliga ansvars och trygghetsförsäkringar. Vi har god ekonomi samt F-Skattsedel.

Eltjänster vi utför

  • Elinstallation
  • Ombyggnader & Renoveringar
  • Nyproduktion
  • Service & Underhåll
  • Belysning
  • Ljussättning
  • Energibesparing
  • Styr- och fastighetsautomation
  • Felsökningar m.m

Inget uppdrag är för litet eller stort för oss. Uppsala Elcentral AB har erfarenhet av el-lösningar inom kontor, kommersiella lokaler, industri och bostäder.

 

Kontakta oss för mer information och kostnadsfritt offertförslag.